จัดร้านให้ขายดีโดยใช้ฮวงจุ้ยแบบการตลาด

หากว่าจะให้เล่าถึงการ “จัดร้านรวง พื้นที่ขาย” ไล่ไปถึงจน “ชั้นวางสินค้า” ให้เหมาะสมตามแนวทางการตลาดแล้วไซร้ เป็นอันว่า “ถึงไหนถึงกัน” ว่าแล้วก็ขอคุยถึงเรื่องดังกล่าวโดยพะชื่อบทความไว้ว่า “ฮวงจุ้ยการตลาด”